NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng:Đang cập nhật
 • Lịch học:
 • Giờ học:
 • Thời lượng: 8 BUỔI
 • Phí tham dự: 0VNĐ
Nhằm góp phần cập nhật, bồi dưỡng kiến thức nâng cao nghiệp vụ quản trị văn phòng, kỹ năng giao tiếp nơi cơ quan, công sở và kỹ thuật về soạn thảo và lưu trữ văn thư cho đội ngũ cán bộ nhân viên,… của Quý Công ty, các tổ chức và doanh nghiệp, Công ty đào tạo GIMO biên soạn và tổ chức chương trình huấn luyện đặc biệt “NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG” với các các nội dung huấn luyện vô cùng hữu ích và có thể ứng dụng chuyên nghiệp ngay vào công việc hành chính văn phòng tại các doanh nghiệp.

MỤC TIÊU:

 •   Cung cấp hệ thống kiến thức cần thiết  trong lĩnh vực quản trị hành chánh văn phòng
 •   Rèn luyện , nâng cao nghiệp vụ hành chánh, văn phòngt, kỹ năng lãnh đạo và quản lý của 1 quản trị viên hành chánh
 •   Học hỏi những kinh nghiệm quản trị hành chánh văn phòng hiện đại, từ đó học viên có sự sáng tạo trong công việc.

 ĐỐI TƯỢNG

 •   Trợ lý Giám Đốc, cán bộ, chuyên viên có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ 
 •   Trưởng, phó phòng Hành chánh
 •   Đối tượng có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực hành chánh văn phòng

Chuyên đề 1: Nghiệp vụ văn phòng    

ü  Công việc hành chánh văn phòng

ü  Hoạch định và tổ chức hành chánh văn phòng

ü  Các công cụ hoạch định để quản trị hành chánh văn phòng một cách khoa học

Chuyên đề 2: Giao tiếp, ứng xử

ü  Các hình thức giao tiếp

ü  Các nguyên tắc giao tiếp

ü  Những yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp

ü  Cách mở rộng giao tiếp

ü  Kỹ năng gây thiện cảm trong giao tiếp

ü  Giải mã ngôn ngữ cử chỉ

ü  Vận dụng ngôn ngữ cử chỉ gây thiện cảm trong giao tiếp

ü  Kỹ năng đón tiếp và gọi điện thoại

Chuyên đề 3: Kỹ năng lắng nghe

ü  Lợi ích của việc lắng nghe

ü  Các trở ngại của việc lắng nghe hiệu quả

ü  Kỹ thuật nghe hiệu quả, lắng nghe hiệu quả, nhân rộng vòng tay thân ái

Chuyên đề 4: Quản lý thời gian – Sắp xếp tổ chức công việc

ü  Điểm mặt những thứ giết chết thời gian – kê toa – định bệnh

ü  Tiếp kiệm thời gian tiếp khách, gọi điện thoại

ü  Kỹ xảo quản lý tốt thời gian và công việc

ü  Vận dụng lý thuyết hộp đựng thời gian, ghép hình, cân bằng để trở thành tỷ phú thời gian

Chuyên đề 5: Quản trị thông tin, hồ sơ, tài liệu

ü  Các nguyên tắc quản lý hồ sơ, tài liệu

ü  Cách thức và công cụ lưu trữ hồ sơ, bảo quản hồ sơ

ü  Qui trình xử lý công văn đến, công văn đi

ü  Qui trình xử lý văn thư điện tử

Chuyên đề 6: Kỹ năng viết và trình bày văn bản tiếng Việt

ü  Cơ cấu hình thức văn bản hành chánh

ü  Phân loại văn bản

ü  Các vấn đề chuyên môn: hiệu lực văn bản, con dấu, chữ ký, chữ viết tắt,...

ü  Cấu trúc hình thức văn bản theo Thông tu 55/2005/TTLT-BNV-VPCV

ü  Những yêu cầu cơ bản về nội dung văn bản

ü  Quy trình soạn thảo văn bản

ü  Phác thảo và viết văn bản

ü  Kỹ thuật viết văn bản

ü  Phân tích và chỉnh sửa cho đúng từ vựng, ngắn gọn và xúc tích

Chuyên đề 7: Kỹ năng viết và trình bày văn bản tiếng Anh

ü  The form of the business letter

ü  The letter of enquiry

ü  Replies to enquiry

ü  Follow up letter, Sales letters, orders

ü  Payment

ü  Letter of complaint

ü  Letter of adjustment

Chuyên đề 8: Hội họp hiệu quả

ü  Một số khái niệm cơ bản về cuộc họp

ü  Các giai đoạn của cuộc họp: trước khi họp, trong khi họp, sau khi họp

ü  Kỹ năng trình bày trong cuộc họp

ü  Xử lý những tình huống khó trong buổi họp