QUẢN LÝ THỜI GIAN

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng:Đang cập nhật
  • Lịch học:
  • Giờ học:
  • Thời lượng: 4 buổi
  • Phí tham dự: 0VNĐ

Khóa học quản lý thời gian nhằm mục đích cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để quản lý thời gian thông qua việc hoạch định và tổ chức công việc cá nhân thành công. Vào cuối khóa học, học viên có thể, Nhận thức tầm quan trọng và  biết yêu quý thời gian; Lập kế hoạch làm việc và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả; Nắm vững các cách thức khắc phục các yếu tố gây lãng phí thời gian trong công việc 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa học được thiết kế cho các cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên lập kế hoạch làm việc, tổ chức công việc cá nhân hiệu quả. Khóa học cũng phù hợp với tất cả mọi nhân viên làm việc trong môi trường áp lực cao, đòi hỏi khả năng làm việc độc lập,chủ động và chuyên nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để quản lý thời gian thông qua việc hoạch định và tổ chức công việc cá nhân thành công. Vào cuối khóa học, học viên có thể:

  • Nhận thức tầm quan trọng và  biết yêu quý thời gian ;
  • Lập kế hoạch làm việc và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả;
  • Nắm vững các cách thức khắc phục các yếu tố gây lãng phí thời gian trong công việc.

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

1.    Giá trị của thời gian

·   Hai cách tiếp cận: định hướng và hiệu quả.

·  Những nguyên nhân lãng phí thời gian.

·     Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian qua việc hoạch định và tổ chức quản lý công việc.

·     Lập kế hoạch  cá nhân phù hợp với mục đích và mục tiêu đã xác định.

2.    Sử dụng thời gian hiệu quả

·  3  level quản trị thời gian hiệu quả.

·   Ma trận quản trị thời gian.

·   Những nguyên tắc quản trị thời gian.

·   Quản trị thời gian theo Level 4 là gì?

 

·        Biết sử dụng 3 level trong quản trị thời gian.

·        Sử dụng ma trận để sắp xếp thứ tự ưu tiên của công việc.

3.    Hoạch định và quản trị mục tiêu cá nhân

·   Cách xác định mục tiêu khôn ngoan.

·   Kỹ năng hoạc định công việc.

·     Làm việc có kế hoạch theo lịch làm việc đã hoạch định

·     Xác định các cách khắc phục những nguyên nhân gây trở ngại cho việc hoàn thành các công việc đã hoạch định