VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng:Đang cập nhật
  • Lịch học:
  • Giờ học:
  • Thời lượng: 4 buổi
  • Phí tham dự: 0VNĐ

Không phải quy chế, không phải kỷ luật, càng không phải là một ông chủ khó tính luôn xét nét, thúc ép nhân viên, nhưng lại có thể biến nhân viên, kể cả những người “cứng đầu”, trở thành những “công dân” tự giác làm việc hết mình, những “đại sứ” mang trong mình “màu cờ sắc áo”, “bản tính”, “bản sắc” của công ty. Công cụ đó chỉ có thể là Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)!

Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có những bản tính và bản sắc khác nhau, có những chuẩn mực hành xử khác nhau, do đó sẽ có văn hóa khác nhau. Không có doanh nghiệp nào lại không có văn hóa, vấn đề là văn hóa kiểu gì mà thôi. Cũng như vậy, không có cái gọi là văn hóa tốt, văn hóa xấu mà chỉ có văn hóa phù hợp hay không phù hợp; góp phần thúc đẩy, phát triển hay kìm hãm, kéo lùi doanh nghiệp.

Vậy VHDN là gì? Xây dựng VHDN như thế nào? Kết quả của quá trình xây dựng VHDN là gì và đo lường ra sao? Làm sao để có thể kiến tạo một đội ngũ chung sức chung lòng chiến đấu cho sự phát triển và lớn mạnh của DN?...

Những câu hỏi hóc búa này sẽ được giải đáp thỏa đáng trong chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp do GIMO nghiên cứu, thiết kế.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

ü  Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (Top Leaders: HĐQT, Ban Giám Đốc) và

ü  Các cấp quản lý trung gian (Midle Managers: Trưởng, phó phòng, ban, bộ phận)

ü  Nhân viên  các phòng ban trong công ty

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

ü  Giúp bạn nhận thức rõ ý nghĩa của “văn hóa doanh nghiệp” đối với công ty và vai trò của “văn hóa doanh nghiệp” trong việc quản lý công ty

ü  Chuyển giao cho bạn những tư duy mới nhất về “ văn hóa doanh nghiệp”

ü  Tư vấn cho các công ty cách thức xây dựng “văn hóa doanh nghiệp” và kết quả của quá trình xây dựng “văn hóa doanh nghiệp”

MỤC TIÊU HỌC TẬP

ü  Sau khi hòan tất thành công chương trình này bạn có thể:

ü  Hiểu một cách sâu sắc về “văn hóa doanh nghiệp”, cũng như sự khác biệt giữa văn  hóa doanh nghiệp với các lọai văn hóa khác như “văn hóa tổ chức”, “văn hóa dân tộc”, “văn hóa kinh doanh”, “văn hóa giới”..

ü  Nắm vững các cách thức để có thể tự mình cùng với ban lãnh đạo công ty xây dựng được “văn hóa doanh nghiệp” cho công ty mình.

ü  Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Phần 1: Văn hóa doanh nghiệp là gì?

ü  Văn hóa là gì?

ü  Văn hóa tổ chức là gì?

ü  Văn hóa kinh doanh là gì?

ü  Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Phần 2: Vai trò “văn hóa” trong quản lý

ü  Vai trò của “văn hóa xã hội” trong “quản lý đất nước”

ü  Vai trò của “ văn hóa doanh nghiệp” trong “quản lý công ty”

Phần 3: Cấu thành của văn hóa doanh nghiệp

ü  Tầng sâu văn hóa:

      -   Gía trị và niềm tin

ü  Biểu hiện của văn hóa:

-          Hành vi của nhân viên

-          Cơ sở vật chất và trang thiết bị

-          Nghi thức & biểu tượng

Phần 4: Văn hóa doanh nghiệp được hình thành như thế nào?

ü  Thảo luận thực tế về văn hóa doanh nghiệp tại các công ty

ü  Văn hóa doanh nghiệp được hình thành như thế nào

Phần 5: Kết quả của quá trình xây dựng / điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp

ü  Cảm nhận của xã hội về công ty => “Bản sắc” của công ty

ü  Cảm nhận của nhân viên về công ty => “Lòng tự hào” của nhân viên về công ty