HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHO LUẬN VĂN THẠC SỸ

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng:Đang cập nhật
 • Lịch học:thứ 5
 • Giờ học:18h00 - 21h00
 • Thời lượng: 3 BUỔI
 • Phí tham dự: 1.500.000VNĐ

Có thể nói, đề cương nghiên cứu là một văn bản mô tả những thông tin quan trọng của một nghiên cứu như mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu,...và kế hoạch thực hiện nghiên cứu đó. Thông qua bản đề cương nghiên cứu, có thể đánh giá được tính khả thi của đề tài và năng lực của người nghiên cứu.

Với đặc điểm là bản mô tả những thông tin quan trọng và kế hoạch thực hiện của nghiên cứu, đề cương nghiên cứu chính là văn bản thể hiện tư duy nghiên cứu của người thực hiện trong giai đoạn định hướng nghiên cứu (dự kiến thực hiện). Do đó, thông qua bản đề cương nghiên cứu, người hướng dẫn sẽ đánh giá được năng lực của người nghiên cứu. Một đề cương nghiên cứu logic, khoa học sẽ dễ dàng thuyết phục nười hướng dẫn cũng như hội đồng thông qua để đi vào giai đoạn triển khai nghiên cứu.

Học tại: Trung tâm Tư vấn-Đào tạo GIMO, Toàn nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3
1.    MỤC TIÊU:

 • Hình thành ý tưởng nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành.
 • Biết cách xây dựng một đề cương nghiên cứu chi tiết, logic và khoa học
 • Có kế hoạch triển khai, thực hiện và đảm báo tính khả thi của nghiên cứu.

2.    ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Học viên cao học các ngành tài chính ngân hàng và quản trị kinh doanh

3.    ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên chuyên hướng dẫn học viên cao học làm luận văn thạc sỹ các trường Đại học Kinh tế, Đại học Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Hồng Bàng, Đại học Kinh tế Luật, và những chuyên gia chuyên nghiên cứu khoa học,...

BUỔI

NỘI DUNG CHI TIẾT

HỌC PHÍ

HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Buổi 1

 • Vấn đề nghiên cứu là gì
 • Làm sao tìm được vấn đề nghiên cứu
 • Như thế nào là một vấn đề nghiên cứu tốt
 • Cách thức xác định và chọn lựa vấn đề nghiên cứu
 • Các tiêu chí đánh giá vấn đề nghiên cứu
 • Xu hướng chọn đề tài nghiên cứu trong ngành Quản trị kinh doanh hiện nay
 • Quy trình nghiên cứu vá cách xây dựng mô hình nghiên cứu

Học phí lớp Hình thành ý tưởng và xây dựng đề cương chi tiết: 1.500.000đ/

3 buổi

Buổi 2

 • Đề cương nghiên cứu là gì ?
 • Vai trò của đề cương nghiên cứu
 • Nội dung và cấu trúc của đề cương nghiên cứu
 • Hướng dẫn cách thiết lập đề cương chi tiết

Buổi 3

 • Sửa đề cương chi tiết cho từng nhóm (nếu có)
 • Hướng dẫn cách tìm kiếm các bài báo nghiên cứu (paper) trên các trang Web, cơ sở dữ liệu điện tử
 • Hướng dẫn cách đọc và tóm tắt các bài báo nghiên cứu
 • Hướng dẫn cách thức thu thập dữ liệu nghiên cứu.

HOÀN THÀNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SAU 3 BUỔI HỌC