HƯỚNG DẪN LÀM POWER POINT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SỸ

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng: 11/07/2016
  • Lịch học:thứ 2,4
  • Giờ học:18h00 - 21h00
  • Thời lượng: 2 BUỔI
  • Phí tham dự: 1.500.000VNĐ

Anh/chị đã hoàn thành luận văn và chuẩn bị cho ngày lên bảo vệ? Anh/chị cảm thấy KHÓ KHĂN, LÚNG TÚNG khi bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng chấm luận văn? Lắng nghe và thấu hiểu những lo lắng này, trung tâm Tư vấn-Đào tạo GIMO khai giảng KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN LÀM POWER-POINT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC TRƯỚC HỘI ĐỒNG chỉ trong 2 BUỔI

MỤC TIÊU:
- Giúp học viên tự trình bày Power Point báo cáo luận văn một cách chuyên nghiệp và khoa học.
- Giúp học viên biết cách trình bày một báo cáo luận văn tốt.
- Giúp học viên vượt qua sợ hãi và tự tin trình bày báo cáo trước hội đồng.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
Là PGS.TS, TS,... chuyên giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và ngồi hội đồng chấm luận văn các trường.

Kỹ thuật trình bày Power point khoa học

và Kỹ năng trình bày báo cáo

ü  Cấu trúc của bài báo cáo

ü  Các thức trình bày Power point

ü  Những nội dung nào đưa vào Power point

ü  Những dụng cụ trợ giúp cho báo cáo

ü  Giọng nói và cử chỉ khi trình bày báo cáo

ü  Những thói xấu khi trình bày báo cáo

   ü Vượt qua sợ hãi khi báo cáo

Trình bày luận văn trước hội đồng

ü  Học viên lên báo cáo thử

   ü  Giảng viên phản biện, đặt câu hỏi và góp ý hoàn chỉnh