CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng:Đang cập nhật
 • Lịch học:chủ nhật
 • Giờ học:8h30 - 11h30
 • Thời lượng: 10 BUỔI
 • Phí tham dự: 5.500.000VNĐ

Nhằm Hỗ trợ các anh/chị HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG - XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT cho đề tài nghiên cứu cũng như NẮM VỮNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG để áp dụng vào bài nghiên cứu và TỰ TIN BẢO VỆ LUẬN VĂN CỦA MÌNH TRƯỚC HỘI ĐỒNG; trung tâm GIMO triển khai chương trình HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC để các anh/chị hoàn thành tốt bài LUẬN VĂN THẠC SỸ, bài báo NCKH Chuyên đề tốt nghiệp.

Đội ngũ là PGS.TS, TS, ... chuyên nghiên Ngồi hội đồng chấm luận văn, bài nghiên cứu khóa học,...

Giảng viên chuyên nghiên cứu cứu phân tích dữ liệu, chuyên kinh tế lượng và toán ứng dụng tại các Trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, ... 

Học tại: Trung tâm Tư vấn và Đào tạo GIMO, 126 Nguyễn Thị Minh Khai (Tòa nhà ITAXA), P6, Q3, TP.HCM

Ưu đãi: Giảm 10% học phí cho nhóm đăng ký từ 4 người trở lên

1.    MỤC TIÊU:

ü  Hình thành ý tưởng nghiên cứu từ đó chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành, xây dựng được đề cương chi tiết cho đề tài nghiên cứu.

ü  Trang bị cho người học năng lực phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm thống kê SPSS. Kết thúc chuyên đề học viên sẽ sử dụng thành thạo những công cụ phổ biến của SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - kinh doanh và các lĩnh vực khác, đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.

ü  Hướng dẫn viết và tự tin trình bày luận văn/ báo cáo tốt nghiệp trước hội đồng.

2.    ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

ü  Học viên cao học tất cả các ngành cần nắm chắc kỹ thuật phân tích cơ bản nhất trong nghiên cứu định lượng để thực hiện thành công luận văn cao học

ü  Sinh viên năm 3 hay năm 4 bậc cử nhân muốn nắm vững các công cụ thống kê cơ bản nhất trong nghiên cứu định lượng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp.

ü  Cán bộ nhân viên nghiên cứu muốn thành thạo các kỹ thuật phân tích dữ liệu phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng trong thực tế tại đơn vị.

3.    ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ là PGS.TS, TS, ... chuyên nghiên Ngồi hội đồng chấm luận văn, bài nghiên cứu khóa học,…

Giảng viên chuyên nghiên cứu cứu phân tích dữ liệu, chuyên kinh tế lượng và toán ứng dụng tại các Trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, ... 

BUỔI

NỘI DUNG CHI TIẾT

HỌC PHÍ

PHẦN 01 - HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Buổi 1

 •  Vấn đề nghiên cứu là gì
 •  Làm sao tìm được vấn đề nghiên cứu
 •  Như thế nào là một vấn đề nghiên cứu tốt
 •  Cách thức xác định và chọn lựa vấn đề nghiên cứu
 •  Các tiêu chí đánh giá vấn đề nghiên cứu
 •  Xu hướng chọn đề tài nghiên cứu trong ngành Quản trị kinh doanh hiện nay
 •  Quy trình nghiên cứu vá cách xây dựng mô hình nghiên cứu

Học phí lớp Hình thành ý tưởng và xây dựng đề cương chi tiết: 1.500.000đ/

3 buổi

Buổi 2

 •  Đề cương nghiên cứu là gì ?
 • Vai trò của đề cương nghiên cứu
 •  Nội dung và cấu trúc của đề cương nghiên cứu
 •  Hướng dẫn cách thiết lập đề cương chi tiết

Buổi 3

 • Sửa đề cương chi tiết cho từng nhóm (nếu có)
 • Hướng dẫn cách tìm kiếm các bài báo nghiên cứu (paper) trên các trang Web, cơ sở dữ liệu điện tử
 • Hướng dẫn cách đọc và tóm tắt các bài báo nghiên cứu
 • Hướng dẫn cách thức thu thập dữ liệu nghiên cứu.

HOÀN THÀNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SAU 3 BUỔI HỌC

PHẦN 02 -  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SPSS

Buổi 1

1.  Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích(xử lý dữ liệu)

1.1. Mã hoá dữ liệu
1.2. Khai báo biến

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích(xử lý dữ liệu)

2.1. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu
2.2. Một số tình huống thường gặp trong quá trình nhập liệu
2.3. Cách import dữ liệu từ Excel sang SPSS
2.4. Làm sạch dữ liệu

3. Phân tích dữ liệu đơn biến

3.1. Thống Kê Mô Tả
3.1.1. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định tính - thang đo định danh
3.1.2. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định tính - thang đo thứ bậc
3.1.3. Lập bảng tần số cho câu hỏi MA - biến định tính - thang đo định danh

Học phí lớp Phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS: 2.500.000đ/ 5 buổi

Buổi 2

3. Phân tích dữ liệu đơn biến (tt)
3.2. Tính toán các đại lượng đo lường mức độ tập trung và phân tán của biến định lượng
3.2.1. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định lượng - thang đo khoảng
3.2.2. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định lượng - thang đo tỷ lệ
3.3. Mã hoá biến định lượng thành biến định tính

Buổi 3

4. Phân tích dữ liệu nhị biến
4.1. Lập bảng tần số giữa biến SA và biến SA
4.2. Lập bảng tần số giữa biến SA và biến MA
4.3. Ôn lại kiến thức về chọn mẫu. Các phương pháp chọn mẫu đại diện cho tổng thể
4.4. Kiểm định giữa một giá trị trung bình với 01 con số xác định trước

Buổi 4

4. Phân tích dữ liệu nhị biến (tt)
4.5. Kiểm định Chi Bình Phương - phân tích mối quan hệ giữa biến định tính và biến định tính
4.6. Kiểm định t-test - phân tích mối quan hệ giữa biến định tính và biến định lượng có 2 nhóm
4.7. Kiểm định ANOVA - phân tích mối quan hệ giữa biến định tính và biến định lượng có
3 nhóm trở lên

Buổi 5

5.    Tổng kết

5.1.  Thực hành

5.2.  Hướng dẫn đưa dữ liệu vào bài báo cáo/luận văn cao học

SAU 5 BUỔI HỌC VIÊN SỬ DỤNG THÀNH THẠO PHẦN MỀM SPSS ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU

PHẦN 03 – HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TRƯỚC HỘI ĐỒNG

Buổi 1

Kỹ thuật trình bày Power point khoa học và Kỹ năng trình bày báo cáo

ü  Cấu trúc của bài báo cáo

ü  Các thức trình bày Power point

ü  Những nội dung nào đưa vào Power point

ü  Những dụng cụ trợ giúp cho báo cáo

ü  Giọng nói và cử chỉ khi trình bày báo cáo

ü  Những thói xấu khi trình bày báo cáo

ü  Vượt qua sợ hãi khi báo cáo

Học phí lớp Hướng dẫn trình bày báo cáo trước hội đồng: 1.500.000đ/ 2 buổi

Buổi 2

Trình bày luận văn trước hội đồng

ü  Học viên lên báo cáo thử

ü  Giảng viên phản biện, đặt câu hỏi và góp ý hoàn chỉnh

SAU 2 BUỔI: HOÀN THIỆN LUÂN VĂN VÀ TỰ TIN BẢO VỆ TRƯỚC HỘI ĐỒNG