KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (Phần mềm SPSS)

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng: 15/04/2017
 • Lịch học:thứ 7
 • Giờ học:18h00 - 21h00
 • Thời lượng: 5 buổi
 • Phí tham dự: 2.500.000VNĐ
 • Anh/chị đang nghiên cứu LUẬN VĂN THẠC SỸ, NCKH, Chuyên đề tốt nghiệp?
 • Anh/chị không biết làm thế nào để xử lý đống dữ liệu khổng lồ?
 • Anh/chị không có thời gian để nghiên cứu trên sách cách thức xử lý?
 • Anh/chị  không hiểu ý nghĩa và cách diễn giải kết quả nghiên cứu?
 • Anh/chị không biết xuất dữ liệu ra máy tính như thế nào?
 • Anh/chị băn khoăn không biết nên đưa dữ liệu nào vào bài nghiên cứu?
 • ...
 • ===> Trung tâm Tư vấn & Đào tạo GIMO với Đội ngũ là PGS.TS, TS, ... chuyên nghiên cứu phân tích dữ liệu, giảng viên chuyên kinh tế lượng và toán ứng dụng  tại các Trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, ... sẽ giúp Anh/chị giải đáp những thắc mắc trên với khóa học KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (Phần mềm SPSS).

1.    MỤC TIÊU:

Chuyên đề này nhằm trang bị cho người học năng lực phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm thống kê SPSS. Kết thúc chuyên đề học viên sẽ sử dụng thành thạo những công cụ phổ biến của SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - kinh doanh và các lĩnh vực khác, đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.

2.    ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Học viên cao học tất cả các ngành cần nắm chắc kỹ thuật phân tích cơ bản nhất trong nghiên cứu định lượng để thực hiện thành công luận văn cao học
 • Sinh viên năm 3 hay năm 4 bậc cử nhân muốn nắm vững các công cụ thống kê cơ bản nhất trong nghiên cứu định lượng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp.
 • Cán bộ nhân viên nghiên cứu muốn thành thạo các kỹ thuật phân tích dữ liệu phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng trong thực tế tại đơn vị.

3.    ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

Đội ngũ là PGS.TS, TS, ... chuyên nghiên cứu phân tích dữ liệu, giảng viên chuyên kinh tế lượng và toán ứng dụng  tại các Trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, ... sẽ giúp Anh/chị giải đáp những thắc mắc trên với khóa học KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (Phần mềm SPSS).

BUỔI

NỘI DUNG CHI TIẾT

Buổi 1

1.  Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích(xử lý dữ liệu)

1.1. Mã hoá dữ liệu
1.2. Khai báo biến

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích(xử lý dữ liệu)

2.1. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu
2.2. Một số tình huống thường gặp trong quá trình nhập liệu
2.3. Cách import dữ liệu từ Excel sang SPSS
2.4. Làm sạch dữ liệu

3. Phân tích dữ liệu đơn biến

3.1. Thống Kê Mô Tả
3.1.1. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định tính - thang đo định danh
3.1.2. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định tính - thang đo thứ bậc
3.1.3. Lập bảng tần số cho câu hỏi MA - biến định tính - thang đo định danh

Buổi 2

3. Phân tích dữ liệu đơn biến (tt)
3.2. Tính toán các đại lượng đo lường mức độ tập trung và phân tán của biến định lượng
3.2.1. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định lượng - thang đo khoảng
3.2.2. Lập bảng tần số cho câu hỏi SA - biến định lượng - thang đo tỷ lệ
3.3. Mã hoá biến định lượng thành biến định tính

Buổi 3

4. Phân tích dữ liệu nhị biến
4.1. Lập bảng tần số giữa biến SA và biến SA
4.2. Lập bảng tần số giữa biến SA và biến MA
4.3. Ôn lại kiến thức về chọn mẫu. Các phương pháp chọn mẫu đại diện cho tổng thể
4.4. Kiểm định giữa một giá trị trung bình với 01 con số xác định trước

Buổi 4

4. Phân tích dữ liệu nhị biến (tt)
4.5. Kiểm định Chi Bình Phương - phân tích mối quan hệ giữa biến định tính và biến định tính
4.6. Kiểm định t-test - phân tích mối quan hệ giữa biến định tính và biến định lượng có 2 nhóm
4.7. Kiểm định ANOVA - phân tích mối quan hệ giữa biến định tính và biến định lượng có
3 nhóm trở lên

Buổi 5

5.    Tổng kết

5.1.  Thực hành

5.2.  Hướng dẫn đưa dữ liệu vào bài báo cáo/luận văn cao học